Kutatások, tudományos anyagok, érvek

Homeopátiával kapcsolatos tévedések és válaszok

Az alábbiakban kigyűjtöttük a sajtóban megjelent leginkább félrevezető, megalapozatlan állításokat, és hozzájuk rendeltük az ellenkezőjét alátámasztó hiteles forrásból származó információkat, valamint a forrásokat, remélve, hogy segíthetjük a hiteles tájékoztatást.

Félrevezető állítás: 2005-ben jelent meg a The Lancet című folyóiratban az az alapos tanulmány, amely szerint nincs különbség a homeopátia és a placebo hatásában. 

A Lancet-ben 2005-ben publikált tanulmány állítása, amely szerint a homeopátia hatása nem egyéb, mint placebo-hatás, egy manipulált, több alapvető módszertani hibát is tartalmazó, fontos vizsgálatokat figyelmen kívül hagyó következtetés volt. Sok kritika érte a nemzetközi tudományos körök oldaláról is. 

A cikket átláthatatlan jellege és súlyos részrehajlása miatt diszkreditálták, és többek között a semlegességéről híres Svájc Health Technology Assessment-je is leminősítette, mivel a rendelkezésre álló 110 vizsgálatból csak 8 vizsgálatot elemzett. Egy olyan tanulmánynál, mely több vizsgálat eredményeit összegzi és von le ebből következtetést, rendkívül fontos szempont, hogy mely vizsgálatokat veszi figyelembe. Ha itt nem ez a nyolc szerepelne, hanem bármelyik egyéb a 110-ből, a végkövetkeztetés pozitív lenne a homeopátia szempontjából. A Lancet-ben megtévesztő volt tehát az az állítás, hogy az elemzés 110 vizsgálat alapján készült.  A Lancet tanulmány formailag nem felel meg a meta-analízisek nemzetközi standardjának, a ‘QUOROM’-nak, melyet maga a Lancet publikált 1999-ben.  A Shang adatok újraelemzésénél kiderült, hogy a végkövetkeztetéseket jóformán egyetlen, a homeopátiára nézve kedvezőtlen vizsgálat alapján alakították ki. Amikor ez a vizsgálat nem szerepelt az analízisben, a negatív következtetés helyett az az eredmény született, hogy a homeopátia hatása nem placebo. 

Hamis állítás: A homeopátiás készítmények bármilyen állítólagos hatása csak a placebo hatással magyarázható. 

Valamennyi gyógyszeres kezelés esetén valamekkora arányban fellép a placebo hatás, ez a homeopátia esetén sincs másként. De az az elmélet, amely szerint a homeopátia csak a placebo hatás alapján működne, nincs tudományosan alátámasztva. 

A homeopátia a létező metaanalízisek eredményeinek mérlegelése alapján placebo feletti hatásúnak, és klinikailag eredményesnek mondható:

Journal Systemic reviews:  „Megállapításaink konzervatívan ugyan, de azt sugallják, hogy az általunk vizsgált kórképek nagy többségében az  egyénre szabott homeopátiás kezelésnek kimutatható, konkrét hatása van” – Mathie et al (2014) 32, egyénre szabott homeopátiás kezelést vizsgáló placebó-kontrollált vizsgálatot elemezve.  Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis.

Forrás: http://www.systematicreviewsjournal.com/content/3/1/142/abstract

Forsch Komplementmed:„A homeopátiás kezelés eredményessége klinikai evidenciával alátámasztható, szakszerű használata biztonságos” - Bornhöft et al (2006): A Bundesamt für Gesundheit, Svájc egészségügyi főhatósága megrendelésére készült tudományos tanulmány 22 szisztematikus áttekintést és 4 metaanalízist vizsgált Forsch Komplementmed 2006; 13 Suppl 2:19-29. Epub 2006 Jun 26. 

Forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16883077


Lancet:  „A homeopátiás szerek hatása 2,45-ször nagyobb volt, mint a placébóé.” - Linde et al. (1997) A homeopátia klinikai hatása tényleg placébó hatás? A placébó-kontrollált vizsgálatok metaanalízise.  186 vizsgálat, ebből csak 89 (48%) felelt meg a metaanalízisbe kerülés szigorú feltételeinek. 

Forrás: Lancet, September 20, 1997, 350:834-843.

BMJ: „107 vizsgálat közül 76%, azaz 81 vizsgálat mutatta ki a homeopátiás szerek eredményességét. A legjobb 22 vizsgálat közül 68%, azaz 15 vizsgálat  mutatott ki eredményességet.” A vizsgálatot három holland nem-homeopátiás orvosprofesszor végezte; az eredmények őket is meglepték. 

Forrás: Kleijnen et al (1991) British Medical Journal, February 9, 1991, 302:316-323.

 

Hamis állítás: A homeopátiában csak hinni lehet, mert másra nem jó

Az eddigi legnagyobb léptékű 10 éves kutatási program, amely valós körülmények között vizsgálta a franciaországi háziorvosi rendszer gyógyszerfelírási szokásait, különös tekintettel a homeopátiás gyógyszerekre megerősítette: a homeopátiának bizonyított helye van a gyógyításban.

Franciaországban végezték az eddigi legátfogóbb vizsgálatot a háziorvosi gyakorlatról. Homeopátiás, vegyes és hagyományos háziorvosi praxisok eredményeit vizsgálták több mint 8500 betegen, 800 háziorvos bevonásával. Azokat a betegségeket vizsgálták, amelyekkel a leggyakrabban fordulnak háziorvoshoz a betegek: izom és csontfájdalmak, felső-légúti fertőzések, alvászavar, szorongás és depresszió. Általánosságban elmondható, hogy egy homeopátiás gyógyszereket felíró orvos által kezelt páciens betegségének lefolyása hasonló, gyógyulási esélyei nem csökkennek, és kisebb mértékben fogyaszt esetleges mellékhatásokkal járó gyógyszereket. Az EPI3 kutatási program lebonyolításával megbízott független tudományos testület elismert szaktekintélyek részvételével állt össze.  Az EPI3 kutatási programban szereplő 3 kohorsz tárgyában több tudományos publikáció is megjelent.

Forrás

Az EPI 3 kutatás  szorongás és depresszió részeredménye: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27145957

Az EPI3 kutatás felső-légúti fertőzések részeredménye:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24646513

EPI3 kutatás magyar nyelvű összefoglalása:

http://www.homeopata.hu/hu/content/francia-homeopata-haziorvosok-eredmenyessege

http://homeopatia.info.hu/kutatasok-tudomanyos-anyagok/igazolta-a-homeopatia-letjogosultsagat-a-haziorvosi-praxisban-a-francia-kutatas


Hamis állítás: A homeopátia valójában kártékony is lehet azáltal, hogy időlegesen vagy tartósan eltántorítja a betegeket a megfelelő, bizonyítékalapú orvoslás igénybe vételétől.  

Az állítás megkérdőjelezi azt az orvosi kompetenciát, hogy a homeopátiát is alkalmazó orvosok a rendelkezésére álló legjobb terápiát adják a betegnek. Magyarországon a homeopátia orvos kezéhez rendelt gyógymód, vagyis az orvosnak döntési szabadsága van abban, hogy az általa ismert valamennyi gyógymód közül kiválassza azt, amit a beteg számára a leghatékonyabbnak ítél.   

Nem a homeopátia az, ami aláássa a betegek és a közvélemény tudományos bizonyítékokba vetett bizalmát. Számos betegség kezelése során bebizonyosodott, hogy a bizonyíték alapú gyógyszerek kevésbé hatásosak, vagy egyenesen károsak a betegek számára. Az Európai Bizottság 2008-ban készített hatástanulmányában említett szakirodalmi becslések szerint az ötödik leggyakoribb halálozási ok a gyógyszerek mellékhatásának tudható be. Meglepő-e ennek ismeretében, hogy emiatt (is) gyógyulási alternatívákat keresnek a páciensek? Gyakori az a kijelentés, hogy a konvencionális orvoslás tényeken alapuló eljárás, ezzel szemben a homeopátia nem felel meg az EBM (Evidence- Based Medicine - tényeken alapuló orvoslás) kritériumainak. A British Medical Journal Evidence Centre vizsgálata szerint, az akadémikus orvoslás a vizsgált 2500 páciens kezelés során 13%-ban eredményezett biztosan javulást, 4%-a nem volt hatásos vagy káros volt, és 46% esetében pedig hatása ismeretlen maradt. (23%-nál feltételezhetően segített, 8%-ban vagy javított, vagy rontott az állapoton, 6%-nál valószínűleg nem segített.)

Nem állítható, hogy a betegnek az a megfelelő, amit a bizonyíték alapú orvoslás kínál. Egyrészt a hatásosnak elfogadott szerekről sem állítható nagy magabiztossággal a hatásosságuk: a British Medical Journal’s által a hagyományos gyógyszerek körében elvégzett Clinical Evidence1 vizsgálat kimutatta, hogy 3,000 általánosan használt NHS gyógymódnak mindössze 11%-ról állítható, hogy valóban hatásos lenne. 


Másrészt viszont, ha a bizonyítékról van szó, akkor azok a homeopátiás gyógyszerek esetében is nagy arányban felmutathatók: 

•a CORE-Hom (Clinical Outcome REsearch in Homeopathy) 1,200 randomizált kétszeres vakteszt vizsgálatot, megfigyeléses vizsgálatot és nagyobb esettanulmányokat;

•a HomVetCR (Clinical Research on Veterinary Homeopathy) 445állatgyógyászati kutatást;

•a HomBRex (Homeopathic Basic Research experiments) pedig 2200 alapkutatást tartalmaz. 

Forrás: https://www.carstens-stiftung.de/artikel/new-database-portal-for-complementary-medicine.html

Hamis állítás: Az egészségügyi közellátó rendszerek költségvetésére fokozódó nyomás nehezedik. A bizonyítékokon alapuló közegészségügyi rendszereknek nem volna szabad homeopátiás termékeket és szolgáltatásokat támogatniuk egészen addig, amíg azok hatékonyságát és biztonságosságát nem támasztják alá szigorú vizsgálatok.

A vélemény a homeopátiára nézve megalapozatlanul negatív és a magyar helyzetre vonatkoztatva hamis. Magyarországon sem a homeopátiás gyógyszereket sem a homeopátiás orvosi rendelést nem támogatja a társadalombiztosító.

Svájcban a kormány elemzést adott ki a komplementer gyógymódok helyzetéről, hatékonyságáról az országban. Az elemzés igen kedvezően értékeli a homeopátiát. A tanulmány a vizsgálatok alapján a homeopátiás kezelést egyszerre hatékony és költség-hatékony módszernek tartja, így javasolja, hogy a társadalombiztosítás finanszírozza a homeopátiás kezeléseket. Svájcban a lakosság 85%-a szavazott amellett, hogy a komplementer gyógymódokat finanszírozza a biztosító, amit a kormány azóta törvénybe is foglalt.  

Forrás: https://www.swissinfo.ch/eng/complementary-therapies_swiss-to-recognise-homeopathy-as-legitimate-medicine/42053830

Két vizsgálat is készült, francia és német háziorvosok segítségével összehasonlítva azok eredményeit, akik a homeopátiát integrálják napi gyakorlatukba, azokéval, akik nem alkalmazzák a homeopátiát. Az eredmény: a homeopátiával is dolgozó orvosok azonos költség mellett jobb terápiás eredményeket értek el.

Angliában az NHS, az ottani társadalombiztosító gyógyszer támogatási költségvetésének mindössze 0.0001%-át költi homeopátiás gyógyszerek támogatására, és a homeopátiásan mintegy évi 40.000-50.000 embert kezelnek, sokukat krónikus betegségekkel, sikeresen. Ezeknek a krónikus betegségeknek a kezelése előzőleg sokkal drágább támogatott gyógyszereket igényelt.

 

Félrevezető állítás: A homeopátiás készítmények összetételét ugyanolyan módon kellene feltüntetni a csomagolásukon, ahogy az összes többi, gyógyszertárban szabadpolcos termékként vagy egyebütt megvásárolható gyógytermék esetében megszokott. Ez azt jelenti, hogy a homeopátiás termékek számára jelenleg megengedett különleges termékinformációt olyanra kellene cserélni, amely egyszerűen és világosan leírja a készítményben szereplő összetevőket és azok mennyiségét.

Az állítás megtévesztő, mert a homeopátiás gyógyszerek egyik csoportjára vonatkozik csak, amelyeket indikáció nélkül hoznak forgalomba. A másik csoportjára ugyanolyan megfelelési szabályok vonatkoznak, mint a konvencionális gyógyszerekre. 


Félrevezető állítás: A homeopátiás készítményeknek bizonyos feltételeket kell teljesíteniük, de ezek egyike sem vonatkozik a hatásosságra.

Az állítás félrevezető és a homeopátiára nézve szándékosan, megalapozatlanul negatív. Sosem volt feltétele egy gyógyszer használatának a hatásmechanizmus ismerete. Még a gyógyszer forgalomba hozatalának sem feltétele a hatásmechanizmus ismerete, csak a hatásosság bizonyítása.   

Erre nagyon jó példát jelentenek az antidepresszánsok, (alprazolám hatóanyag), egyes kemoterápiában használt gyógyszerek (doxorubicin hatóanyag), vagy a csontritkulásra adott bifoszfonát ibandronsav. Másik példa az acetilszalicilsav, azaz egyik legszélesebb körben használt fájdalomcsillapító szer a világon. Mielőtt 1971-ben felfedezték a hatásmechanizmusát, több, mint 70 éven keresztül szedték. A gyógyszert a mai napig aktívan kutatják, mivel számos biológiai hatását még mindig nem teljes körben értik. 

A homeopátia lehetséges hatásmechanizmusára vonatkozó eredményeket közölt néhány éve Luc Montagnier Nobel-díjas tudós. Eredményei tudományosan megalapozottak és rendkívül érdekesek a homeopátia szempontjából.

Forrás: http://avilian.co.uk/2009/09/luc-montagnier-foundation-proves-homeopathy-works/

Montagnier személyes véleménye megismerhető a Science magazinban közölt interjújából: Science, Vol.330, Issue 6012, p1732, 24 December 2010 . 


Hamis állítás: A homeopátiás szerek 99 százaléka esetén még csak próbálkozás sem történt a hatásosság bizonyítására.

A homeopátia 200 éve alatt több százezer esetleírás gyűlt össze a homeopátiával végzett sikeres gyógyításokról, és a homeopátiás gyógyítás járványokban elért sikereiről.  

A hatalmas mennyiségű történeti, tapasztalati anyagon túl azonban tudományos vizsgálatok is bizonyítják, hogy a homeopátia működő és hatékony módszer.  A legfontosabb 163, tudományos igényű (Randomized Controlled Trial – Randomizált, Kontrollált Vizsgálat, RCT) vizsgálat eredménye megtalálható az alábbi linken:

http://homeopathyeurope.org/experimental-studies/

Ezen kívül számos kutatási eredmény megtalálható a Carstens Stiftung online könyvtárában. 

Forrás: https://www.carstens-stiftung.de/

Magyar összefoglalót itt olvashatunk 

Hamis állítás: A homeopátia legnagyobb – bizonyíthatóan egyetlen – előnyeként azonban csak azt említik, hogy nincs káros (mellék)hatásuk. A hatályos uniós jogszabályok szerint az engedélyeztetésüknél is azt veszik figyelembe, hogy azok ne legyenek az egészségre ártalmasak – hatékonyságot azonban nem várnak el.

A vizsgálatok a homeopátia egyértelmű pozitív eredményeit igazolták számos kórkép kezelésében. 

Így például: allergia, légúti fertőzések, gyermekkori hasmenéses állapot, influenza, reumás kórképek,  szédülés,  fibromyalgia,  csont-és ízületi gyulladás,  arcüreggyulladás,  akut fülgyulladás, a hörghurut, krónikus fáradtság és menstruációt megelőző tünet együttes. Az alábbi link segítségével letölthető az a jelentés, amely összefoglalja a homeopátia előnyeit és több véletlen besorolásos kettős vak teszt vizsgálat eredményeit is tartalmazza:

http://www.lmhi.org/downloads/articles/lmhi-sc-framework-2014-june-15-2015.pdf 


Hamis állítás: Sem az intézmény, sem a képzés nem akkreditált a magyar oktatási rendszerben.

Magyarországon a homeopátiás orvos képzést a Pécsi Orvostudományi Egyetem komplementer medicina tanszéke akkreditálja.

Forrás: http://www.mkhoa.hu/altalanos/akkreditalt-homeopatias-orvos-alapkepzes-pecs-20142015


A homeopaták jól képzett szakorvosok, tehát tudják, hogy mikor van a betegnek hagyományos kezelésre szüksége. Emellett viszont képesek olyan esetekben is segíteni, ahol az akadémikus orvoslás eszközei nem elegendőek. Ilyenek például egyes krónikus betegségek vagy a betegséghajlamok.  Magyarországon is sok olyan orvos dolgozik az alapellátásban, aki sikerrel ötvözi homeopátiás tudását az iskola medicina eszköztárával.  Az így dolgozó orvosok terápiás eszköztára jóval szélesebb, gyógyító munkájukban sokkal több a lehetőség.

A homeopátiás orvosok kétirányú képzésük révén képesek eldönteni egy adott orvosi probléma esetén, hogy az akadémikus orvoslás vagy a homeopátiás gyógymód, netán a kettő kombinációja tud a pácienseknek a leghatásosabb és egyben a legkíméletesebb módon segíteni. Ez utóbbira jó példa a müncheni vagy a klagenfurti gyermekklinika, ahol homeopátiás gyermekorvosok nyújtanak a súlyos állapotú (tumoros vagy intenzív ellátást igénylő) betegeknek a hagyományos kórházi ellátás mellett a betegbiztosító által finanszírozott homeopátiás kiegészítő kezelést. Az alábbi honlapokon bővebben lehet tájékozódni a müncheni és a klagenfurti homeopátiás osztályokról:

http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Kinderklinik-und-Kinderpoliklinik-im-Dr-von-Haunerschen-Kinderspital/de/ambulanzen/homoeopathie/index.html

http://www.homoeopathie.at/suche/ambulanzen/ambulanzen-in-kaernten/


Félrevezető állítás: Hiába tekintenek a kétkedők az alternatív gyógyászat legnagyobb átveréseként a homeopátiára, és hiába sorolják a tudományos érveket ennek az alátámasztására, a vitát még mindig nem sikerült lezárni.

A homeopátia Magyarországon 1820 óta ismert módszer. 1865. december 28-án, a Magyar Tudományos Akadémián tizenöt orvos megalapította a Magyar Hasonszenvi Orvosegyletet. 1866-ban megnyílt az első „hasonszenvi” kórház Pesten, a Bethesda, majd 1871-ben megalakult a pesti egyetem orvosi karán az első, majd 1873-ban a második homeopátiás tanszék.

A homeopátiás gyógyítás egyik vezéralakja Schimert Gusztáv (1877–1955) volt, aki orvosként részt vett az első világháborúban, majd 1918 végén felkérték az Elisabethinum igazgató főorvosi állására. Az intézet homeopátiás osztályát is ő vezette 1944-ig. Gyógyító tevékenységébe orvos fiait is bevonta, köztük a legismertebb személyiség Szentágothai János anatómus professzor, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke.   A homeopátia magyarországi történetéről bővebben a Magyar Orvos folyóiratban:

http://www.weborvos.hu/adat/files/avera/mo3637.pdf


Helyes állítás: A homeopátia zavartalanul folytatja a diadalútját: gyógyszertárak, orvosok szakosodnak a homeopata szerekre, a betegek pedig töretlen bizalommal fordulnak hozzájuk.

Magyarországon a homeopátiát használók arányát a lakosság 2-4 százaléka közé teszik. A rekorderek az Unióban: a franciák több, mint 50%-a használ homeopátiát, az osztrákoknál és a németeknél pedig a lakosság 11-13 százaléka ezzel a módszerrel gyógyul. Svájcban a lakosság 85%-a szeretné, ha a komplementer gyógymódokat, köztük a homeopátiát finanszírozná az egészségbiztosító.  


  kapcsolódó cikkek
  Maradt még kérdésed?

  Ha valamire nem találtad a választ, tedd fel a kérdésed szakértőnknek! Kérdésed elküldése előtt kérjük, vedd figyelembe, hogy a válaszok nyilvánosan jelennek meg. Ha a problémád bizalmas jellegű, inkább az orvoslistánkban keress egy szakértőt, akivel személyesen konzultálhatsz. Nincs lehetőségünk magán e-mail címekre történő válaszadásra és telefonos konzultációra sem.

  Szakértőinknek új kérdést csak regisztrált látogatóink tehetnek fel. Ha még nem regisztráltál oldalunkon, kattints ide! Ha már regisztráltál korábban, akkor lépj be.

  homeopátiás orvost keresek
  A www.homeopatia.info.hu oldalán található információk, szolgáltatások nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük minden esetben forduljon szakorvoshoz!
  homeopátia.info © 2024