Kutatások, tudományos anyagok, érvek

Sajtóanyag

A Syndicat national des médecins homéopathes français (Francia Homeopátiás Orvosok Országos Szakszervezete) válasza a European Academies Science Advisory Council jelentésére

 • Sajtóanyag

  Sajtóanyag

SAJTÓANYAG

SYNDICAT NATIONAL DES MÉDECINS HOMÉOPATHES FRANÇAIS

A European Academies Science Advisory Council (EASAC) egy közelmúltban kiadott közleményében a homeopátiás gyógyszerek hatásosságára vonatkozó bizonyítékok hiányát hangoztatja (1), és a teljes homeopátiás gyógyászat hitelességét megkérdőjelezi. Ennek a következtetésnek az alapját egyrészt az elvégzett kutatások teljes mértékben vitatható megválasztása, másrészt a gyógyszerek biztonságára és az orvosi gyakorlatra vonatkozóan alkotott téves megállapítások képezik.

Válogatás a homeopátia területén végzett tudományos munkákból

A homeopátia területén végzett, randomizált, kettős vak vizsgálatokra épülő négy metaanalízis (több kutatási munka globális elemzése) következtetései kedvezőek voltak (2).  A negyedik (Klaus Linde, Lancet, 1997) következtetése szerint „a homeopátia szignifikánsan hatásosabb, mint a placebo”. A Lancet 1998-as jubileumi konferenciáján még a tanulmány kiváló minőségét is kiemelték. Az EASAC ennek ellenére következtetéseit egy ötödik, nevezetesen Shang és Egger által elvégzett metaanalízisre alapozza. Ez a 2005-ben megjelent elemzés alapvetően ugyanazokra a vizsgálatokra épül, mint a negyedik metaanalízis. A következtetések – melyek szerint „a homeopátia bizonyítékai gyengék, míg a hagyományos termékek erős bizonyítékokkal rendelkeznek” – Lüdtke és Rutten által elvégzett elemzése rámutatott, hogy ezek alapjául egy olyan – nem közzétett – válogatás szolgált, amelybe 110 homeopátiás vizsgálatból 8, 110 hagyományos vizsgálatból pedig 6 került be. Egy ilyen titkos válogatás gyanút keltő és tisztességtelen. A vizsgálatok lényegében nem voltak összehasonlíthatók. Az elemzés azt mutatta ki, hogy a 110 homeopátiás vizsgálat hatása erősen egyezett a hagyományos vizsgálatokéval. 

Az EASAC ezek mellett egy olyan ausztrál jelentésre is hivatkozik, amely a homeopátia bizonyítékaival kapcsolatban negatív következtetésekre jut. Ez a tanulmány szintén rendkívüli módon megkérdőjelezhető. Kidolgozása két lépésben történt, amelyek közül az elsőt, amely a homeopátiára vonatkozóan kedvezőbb eredményeket hozott, sohasem tették közzé. A kiértékelésben a bejelentett 1800-hoz képest már csupán 176 vizsgálat szerepelt. Az elemzésből minden tudományos indoklás nélkül kihagyja mindazokat a vizsgálatokat, amelyek 150 résztvevőnél kevesebbel zajlottak (ami 171 figyelmen kívül hagyott vizsgálatot jelent). Peter Brooks professzor, az NHMRC (National Health Medical & Research Council, Ausztrália) bizottság elnöke elmulasztotta megemlíteni, hogy egy homeopátiaellenes lobby csoport (Friends of Science in Medicine) tagja. A munkában továbbá nem vett részt egyetlen homeopátiás szakértő sem.

(1)

http://www.easac.eu/home/reports-and-statements/detail-view/article/homeopathic.html 

 

(2)

 • Kleijnen J, Knipschild P, Riet G ter. Clinical trials of homeopathy. BMJ 1991; 302:316-323.
 • Boissel JP, Cucherat M, Haugh M, Gauthier E. Critical literature review on the effectiveness of homeopathy: overview of data from the homeopathic medicine trials. In: Homeopathic Medicine Research Group. Report to the Commission of the European Union, 1996:195-210.
 • Linde K, Clausius N, Ramirez G, Melchart D, Eitel F, Hedges L, Jonas W. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A metaanalysis of placebo controlled trials, Lancet 1997; 350:834-43.
 • Linde K, Melchart D. Randomized controlled trials of individualized homeopathy: a state-of-the-art review, J Alter Complement Med, 1998; 4:371-388.
 • Cucherat M et al. Evidence of clinical efficacy of homeopathy: a meta-analysis of clinical trials. Eur J Clin Pharmacol, 2000; 56:27-33.


Tudományosan igazolt epidemiológiai vizsgálat bizonyítja a homeopátia hasznosságát, veszélytelenségét és gazdaságosságát

Az EASAC szerint a hagyományos kezelés elhagyása veszélyesnek minősül. Itt szintén, bizonyítékokkal alátámaszthatóan hamis állításról van szó. A Franciaországban 825 orvos részvételével végzett EPI 3 farmakoepidemiológiai vizsgálat a háziorvosi praxisban leggyakrabban előforduló, független tudományos bizottság által kiválasztott betegségekben – szorongásos-depressziós zavarokban, izom- és csontproblémákban és légúti fertőzésekben – szenvedő több mint 8 500 beteg egészségének alakulását követte nyomon egy éven át 3 csoportra osztva. A pácienseket vegyesen homeopata és homeopátiával nem foglalkozó orvosok kezelték: egy éves nyomon követésük szerint a két betegpopuláció között az alkalmazott kezeléstől függetlenül sem a betegségnek az ellátás megkezdésekor észlelt súlyosságát, sem az eredményeket tekintve semmilyen szignifikáns különbség nem mutatkozott.

Felmerült azonban két, a közegészségügy szempontjából nem elhanyagolható szempont: a vizsgálat kimutatta, hogy a homeopátiás orvosi gyakorlat veszélytelen, továbbá a homeopata orvoshoz forduló betegek 35%-kal kisebb költséget jelentenek az egészségbiztosítási rendszer számára (beleértve az orvosi vizsgálatot és a felírt gyógyszereket).(3)

(3)

Az EPI3 vizsgálat különböző orvosi gyakorlatokat (homeopátiás, „hagyományos”, vegyes) hasonlított össze 3 kohorsz – felső légúti fertőzések, mozgásszervi zavarok, valamint szorongás / depresszió / alvászavarok – esetében. Az eredmények a 3 kohorszban azonosak voltak: a különböző orvosi gyakorlatokban hasonló volt a klinikai lefolyás, a homeopata orvos által végzett kezelések esetén nem jelentkeztek elvesztett lehetőségek (szövődmények kialakulása vagy a gyógyulási esélyek csökkenése). Emellett kimutatható volt, hogy a homeopata orvosokhoz forduló betegek szignifikánsan kevesebb egyéb gyógyszert alkalmaznak (antibiotikumok, NSAID-k, pszichotróp szerek), aminek következtében kevésbé vannak kitéve ezek nem kívánt mellékhatásainak.

Referenciák:

 • Lert F, Grimaldi-Bensouda L, Rouillon F et al. Characteristics of patients consulting their regular primary care physician according to their prescribing preferences for homeopathy and complementary medicine. Homeopathy (2014); 103:51-57.
 • Rossignol M, Begaud B, Engel P, et al. Impact of physician preferences for homeopathic or conventional medicines on patients with musculoskeletal disorders: results from the EPI3-MSD cohort. Pharmacopepidemiol. Drug Saf. 2012, 21:1093-101. 
 • Grimaldi-Bensouda L, Begaud B, Rossignol M, Avouac B, Lert F, et al. (2014) Management of Upper Respiratory Tract Infections by Different Medical Practices, Including Homeopathy, and Consumption of Antibiotics in Primary Care: The EPI3 Cohort Study in France 2007–2008. PLoS ONE 9(3):e89990.
 • Grimaldi-Bensouda L, Abenhaim L, Massol J et al. Homeopathic medical practice for anxiety and depression in primary care: the EPI cohort study. BMC Complementary and Alternative Medicine (2016) 16:125.


Ártalmas-e a homeopátia? 

Az EASAC azt is bizonyítékok nélkül állítja, hogy a homeopátia ártalmas lehet. Ezzel szemben minden tanulmány azt igazolja, hogy a körültekintően alkalmazott homeopátia biztonságos, és nem jár nem kívánt mellékhatásokkal, köszönhetően az előállítási módszernek, melynek során a hatóanyagot hígítják és dinamizálják. A homeopátiát ellenző Edzard Ernst is 34 éves időszak alatt mindössze 4 olyan halálesetet talált a világ szakirodalmában, amelyeknek gyaníthatóan köze lehetett a homeopátiához. Márpedig a homeopátiás gyógyszereket világszerte több mint 300 millióan használják napjainkban. 

Összehasonlításképpen az EMA (az Európai Unió ügynöksége) szerint a hagyományos gyógyszerek nem kívánt mellékhatásai az Európai Unió lakosságának körében évente 200 000 halálesetért felelősek.


A hagyományos gyógyszerekével azonos típusú bizonyítékok a homeopátiás gyógyszerek esetében? 

Az EASAC jelentése szerint „a gyártási eljárások nem megfelelő felügyelete potenciális biztonsági problémákhoz vezet, ezért a minőség-ellenőrzést és a nem kívánt mellékhatások kiértékelését nagyobb gondossággal kell végezni”.

Valójában az összes európai gyártó a legmagasabb szintű minőségi előírások szerint működik: az egészségügyi hatóságok (Franciaországban az ANSM, az USA-ban az FDA stb.) gyakori üzemlátogatásai bizonyságot adnak a gyártás minőségéről és az általuk előállított gyógyszerek megbízhatóságáról. A homeopátiás gyógyszerek európai forgalomba hozatali engedélyezését a 2001/83/EK irányelv, valamint a 2003/63/EK irányelv minőségbiztosításra, biztonságra és hatásosságra vonatkozó konkrét előírásai szabályozzák. Ezekre a gyógyszerekre a hivatalos gyógyszerkönyvek minőségi előírásai vonatkoznak, gyártásuk pedig a helyes gyártási gyakorlat (GMP) szerint történik.

Hasonlóképpen a homeopátiás gyógyszerek csomagolását és címkézését is a 2001/83/EK irányelv V. címe szabályozza, amely az összetevők pontos, egyértelmű és egyszerű leírását teszi kötelezővé. A homeopátiás gyógyszerek reklámozására az általános európai szabályok, valamint az Európai Unió tagállamainak saját szabályai vonatkoznak.

A homeopata orvosok először is és mindenekelőtt orvosok!

A homeopátiás gyógyszereket képzett egészségügyi szakemberek (orvosok, gyógyszerészek, szülésznők stb.) írják fel vagy javasolják. Ebben a minőségükben az alkalmazandó kezelés kérdésében szigorú diagnózison és prognózison alapuló megfontolt döntést képesek hozni. A homeopátiás gyógyszereket felíró orvosok először is és mindenekelőtt orvosok, akik ugyanolyan szakértelemmel rendelkeznek, mint az orvoslás más területein működő kollégáik. Amint azt ők is hangsúlyozzák, a homeopátia nagy előnye, hogy a betegről teljes kép kialakítására törekszik, ami különösen a megelőzésben kap nagy jelentőséget.


Miért fontos a homeopátiás gyógyszerek támogatásának fenntartása?

A homeopátiás gyógyszerek választ kínálnak a közegészségügy jelentős kérdéseire, nevezetesen a kezelések káros következményeire és az antibiotikum-rezisztenciára. Költségük az egészségbiztosítási rendszer szempontjából elhanyagolható: Franciaországban mindössze a gyógyszertámogatásoknak mindössze 0,29%-a.

A Francia Homeopátiás Orvosok Országos Szakszervezete emlékeztet arra, hogy orvostudomány csak egy van. Annak alapja pedig az alkalmazandó terápiás stratégiát meghatározó diagnózis megbízhatósága. A homeopátiás kezelés melletti döntés sohasem az érintettek – akár az orvos, akár a beteg – véleményén vagy hitén, hanem a leginkább megfelelő kezelést meghatározó orvosi körülményeken alapul. 

Végül felmerül a kérdés, milyen érdek fűződik annak megakadályozásához, hogy a jövő orvosai megtanulhassák a homeopátiát, és hogy az alkalmazható legyen kezdeti kezelésként az általános orvosi gyakorlatban jelentkező számos betegségnél, illetve ahhoz, hogy súlyosan eladósodott és túlzottan gyógyszerfogyasztó társadalmunkat távol tartsák a közösségi és közegészségügyi gazdasági előnyöktől?


Sajtókapcsolatok:

Dr. Charles BENTZ, az SNMHF elnöke, Charles BENTZ, dc.bentz@hotmail.fr, tel.: +33 06 07 64 64 01

Az SNMHF sajtóügyi kapcsolattartója: Jean REMY, jean.remy@intelligible.fr, tel.: +33 06 75 91 38 15


AZ SNMHF RÖVID BEMUTATÁSA

A Francia Homeopátiás Orvosok Országos Szakszervezetének tagjai olyan orvosok, akik szerint a homeopátia a betegségek nagy részére képes terápiás választ adni, alternatívaként vagy kiegészítőként más orvostudományi módszerek mellett, amelyek létjogosultságát nem vonja kétségbe. A szervezet célja tagjai anyagi és erkölcsi érdekeinek védelme, mind egyéni, mind közösségi szinten. Kiáll a liberális és humanista orvoslás mellett, és vallja, hogy a homeopata orvosoknak helye van a társadalom igényeit kielégítő egészségügyi rendszerben.

  Maradt még kérdésed?

  Ha valamire nem találtad a választ, tedd fel a kérdésed szakértőnknek! Kérdésed elküldése előtt kérjük, vedd figyelembe, hogy a válaszok nyilvánosan jelennek meg. Ha a problémád bizalmas jellegű, inkább az orvoslistánkban keress egy szakértőt, akivel személyesen konzultálhatsz. Nincs lehetőségünk magán e-mail címekre történő válaszadásra és telefonos konzultációra sem.

  Szakértőinknek új kérdést csak regisztrált látogatóink tehetnek fel. Ha még nem regisztráltál oldalunkon, kattints ide! Ha már regisztráltál korábban, akkor lépj be.

  homeopátiás orvost keresek
  A www.homeopatia.info.hu oldalán található információk, szolgáltatások nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük minden esetben forduljon szakorvoshoz!
  homeopátia.info © 2024